KONFERENCJA NEWKRAINE

Godło Polski
KONFERENCJA NEWKRAINE

O KONFERENCJI

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego wraz Partnerami: Narodowym Uniwersytetem "Politechnika Czernihowska" oraz Ukraińsko-Polskim Akademickim Centrum Nauki i Kultury Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia W.N. Karazina mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Newkraine: przebudowa Ukrainy w zmieniającej się Europie”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 roku. Obrady odbędą się w formule hybrydowej, tj. w budynkach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz zdalnie.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do spotkania i dyskusji grona praktyków oraz środowiska akademickiego na temat ekonomiczno-społecznych wyzwań jakie niesie za sobą wciąż trwająca wojna w Ukrainie, potrzeba powojennej odbudowy i włączania tego kraju w struktury Unii Europejskiej. Perspektywy i plany na przyszłość nie sprowadzają się wyłącznie do odbudowy Ukrainy w wymiarze technicznym, ale również społeczno-gospodarczym, który umożliwi zrównoważony rozwój i może stać się tzw. nowym otwarciem dla tego państwa. Tłem dyskusji będzie szeroki kontekst przemian Europy, której także nie omijają kryzysy powodowane zmieniającą się sytuacją geopolityczną na świecie. Nadrzędną ideą konferencji jest wymiana myśli i kontaktów między uczestnikami z Ukrainy i Polski oraz zainteresowanie poruszaną tematyką szerokich kręgów odbiorców zarówno ze strony ukraińskiej jak i polskiej, także społeczności studenckiej.

FORMUŁA I SESJE

Konferencja odbędzie się w formule moderowanych paneli dyskusyjnych z aktywnym udziałem publiczności. Kluczowe tematy odnosić się będą do: handlu i inwestycji, energetyki, integracji z rynkami UE, rolnictwa, migracji, społecznej przedsiębiorczości, szkolnictwa wyższego, urbanistyki, traumy i reparacji wojennych.

Uczestnicy paneli ekonomicznych będą poruszać m.in. takie kwestie jak: wyzwania i możliwości rozwoju współpracy handlowej, prowadzenia inwestycji zagranicznych w powiązaniu z instrumentami polityki gospodarczej, potrzeba integracji Ukrainy z unijnym rynkiem energii elektrycznej i gazu UE oraz wynikających z niej zagrożeń i szans dla ukraińskich firm i konsumentów. Paneliści spróbują także poruszyć ważny nie tyko dla Ukrainy, ale także znacznej części świata, problem funkcjonowania w czasie wojny sektora rolnego w Ukrainie i perspektyw jego powojennego rozwoju.

Sesje społeczne poświęcone zostaną między innymi możliwościom wypracowywania praktycznych rozwiązań pomocowych wobec problemu traumy wojennej przeżywanej przez ukraińskie społeczeństwo, perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego i jego wsparcia poprzez współpracę z polskimi uczelniami, konsekwencji dla Ukrainy i Europy wynikających z ruchów migracyjnych, rozwijania społecznej przedsiębiorczości jako sposobu rozwiązywania niektórych problemów społecznych, odbudowy Ukrainy w kontekście urbanistycznym. Odrębny panel poświęcony zostanie problematyce reparacji i odpowiedzialności za zbrodnie wojenne Rosji wobec Ukrainy.

Podczas sesji dyskusje prowadzone będą w języku polskim i ukraińskim (zapewniamy tłumaczenie wystąpień) oraz angielskim (bez tłumaczenia).

REJESTRACJA

Regulamin dostępny pod linkiem:https://tiny.pl/ww749

ORGANIZATORZY

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska, Uniwersytet Łódzki

Członkowie:
prof. dr hab. Oleksandr Buriak, Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina  w Charkowie
prof. dr hab. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Tomasz Dorożyński, prof. UŁ. Uniwersytet Łódzki
dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, prof. UŁ, Uniwersytetu Łódzki  
dr hab. Yurij Klapkiv, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki  
dr hab. Alona Revko, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Czernihowska”
dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr Maciej Bielecki, Uniwersytet Łódzki  
dr Tetiana Bitkowa, Ukraińsko-Polskie Centrum Nauki I Kultury  Narodowego Uniwersytetu im. W.N. Karazina  w Charkowie
dr Piotr Gabrielczak, Uniwersytet Łódzki
dr Marcin Gońda, Uniwersytet Łódzki
dr Łukasz Kutyło, Uniwersytet Łódzki
dr Marzena Krawczyk, Uniwersytet Łódzki
dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki
dr Lucyna Prorok, Uniwersytet Łódzki  
dr Janusz Wdzięczak, Thomas Jefferson Research Center (Gruzja)
mgr Paweł Lont, Uniwersytet Łódzki
Artem Luhovyi, Uniwersytet Łódzki

 

mgr Wiktor Błoch, Uniwersytet Łódzki
mgr Joanna Gwarda – Żurańska, Uniwersytet Łódzki
mgr Piotr Jarecki, Uniwersytet Łódzki
mgr Gabriel Kapłonek, Uniwersytet Łódzki
mgr Rafał Kuraś, Uniwersytet Łódzki
mgr Kateryna Shylo, Uniwersytet Łódzki
mgr Agnieszka Stachowicz, Uniwersytet Łódzki

 

Całą wystawę prac studentów i studentek można oglądać online na stronie aukcji. Część wystawy będzie można również zobaczyć stacjonarnie w dniach 24-25 listopada 2022 podczas Konferencji Newkraine: przebudowa Ukrainy w zmieniającej się Europie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.  

Swoje prace (serie zdjęć, ilustracje, obrazy) na aukcję przekazali:  

Artem Rachkelyuk (PWSFTviT) – „Cienie zapomnianych” , od autorki: “Tak to już jest, że z upływem czasu chwile odchodzą w niepamięć… Cieszę się, że umiemy je zatrzymać. Czasem jest to tylko zapach, czasem melodia, czasem zapisanych kilka myśli a czasem jest obraz…” 

Julia Patsora (PWSFTviT) - “pociąg Kijów - Odessa” dokumentalna seria zdjęć wykonanych w pociągu Kijów - Odessa oraz czarno-biały cykl na dworcu w oczekiwaniu na pociąg do Kijowa oraz górskie krajobrazy Karpat. 

Vlada Halynska (PWSFTviT) - seria zdjęć „Wojna”, od autorki “Duży procent obywateli Ukrainy został zmuszony do porzucenia swoich planów na przyszłość i opuszczenia domu ojczystego. Ukraińcy obdarzają innych szczerym uśmiechem, na co dzień demonstrując wiarę, siłę i determinację, ale wystarczy zajrzeć do środka...  Całe spektrum bólu, nienawiści i rozpaczy nie opuszcza nawet na chwilę. Każdy idzie dalej ze swoją własną historią, by żyć, cieszyć się i pomagać, więc nie zapominajmy o wspieraniu się nawzajem. Patrzmy nie tylko na okładkę, zajrzyjmy głębiej” 

Sofia Osadcha (PWSFTviT) - ukraińskie tradycje i mitologia, ilustracje: “Pracując nad swoimi ilustracjami zawsze staram się stworzyć osobliwą, można powiedzieć, mistyczną atmosferę oraz pokazać cienkie niuanse emocjonalne. Moją nieodmienną inspiracją jest styl art nouveau, a także ukraińskie tradycje i mitologia.” 

Magdalena Poręba (PWSFTviT) - “John Lennon - here comes the sun” - praca plastyczna  

Klaudia Fortuniak (PWSFTviT) – „Wszystkie kule zardzewieją i rozłażą się w ziemi” - praca plastyczna 

Maciej Walter (PWSFTviT) – „Pierwsze bomby o świcie na niebie”, „Cmentarz” - prace plastyczne 

Katarzyna Kosjada (PWSFTviT) – „47°50′N 37°39′E” - praca plastyczna 

Gor Arushanyan (PWSFTviT) – „Wojna w oczach dziecka” - praca plastyczna 

Lana Stepanova (PWSFTviT) – „Proces — odniesienie do Kafki” - praca plastyczna 

Artem Luhovyi – (EkSoc UŁ) „W obliczu wojny” - praca plastyczna 

Studenci i studentki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Państwowej Wyżej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi przekazali swoje prace na wirtualną licytację. Cały dochód ze sprzedaży prac zostanie przekazany fundacji im. Świętego Mikołaja, która dostarcza pomoc humanitarną, edukacyjną i psychologiczną dzieciom dotkniętym skutkami działań wojennych.  

Na aukcji można będzie licytować serie zdjęć, ilustracje, obrazy przekazane na licytację przez studentów EkSocu i łódzkiej filmówki. Osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę, po opłaceniu aukcji, otrzyma wylicytowane dzieło. Część z prac będzie przekazywana zwycięzcom w formacie do samodzielnego wydruku, prosimy czytać opisy poszczególnych aukcji.  

Licytacja potrwa do piątku 25.11.2022, do godz. 23.59.  

 Zachęcamy do licytacji Licytacja Art for Ukraine 

 

Data i godziny: 24 listopada 2022 (czwartek) - 25 listopada 2022 (piątek) (cały dzień)

PANELE DYSKUSYJNE 24.11.2022: AULA C101

prof. Tetiana Kaganowska, rektor Narodowego Uniwersytetu im. W.N. Karazina w Charkowie

prof. Viktoria Margasowa, prorektor ds. pracy naukowej Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Czernihowska”

dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Goście:

Jacek Kluczkowski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie w latach 2005-2010

Jan Piekło, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie w latach 2016-2019

Moderator:

dr Barbara Jundo-Kaliszewska, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

 

Hybrid session in English

Moderator:
Dionizy Smoleń, Partner at PwC, the leader of the Advisory Team for the Public Sector in Poland. He specializes in organizational improvements, development strategies and programs, and economic marketing. He is a graduate of the National School of Public Administration.

Panelists:

Dr Marcin Kościński, Executive Bank Director ING Bank Śląski S.A.
Prof. Taras Danko, National Technical University, Kharkiv
Michał Kucharczyk, Deputy Director, Export Centre, Polish Investment and Trade Agency
Tomasz Prucnal,CFO Erkado Sp. z o.o.

Topics to be discussed:
Challenges related to the reconstruction of Ukraine: scale, priorities, key areas.  Instruments and mechanisms supporting the reconstruction of Ukraine: financial and non-financial instruments, foreign direct investments, investment incentives and regulatory aspects. Recommendations related to the reconstruction of Ukraine.

Sesja on-line tłumaczona na język polski i język ukraiński

Moderator:
dr hab. Tamara Merkulova, profesor,  kierownik Katedry Cybernetyki Ekonomicznej i Ekonomii Stosowanej Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia V. N. Karazina, członek Rady Naukowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, specjalista w zakresie modelowania makroekonomicznego, podatków i polityki gospodarczej.

Paneliści:
Vladyslav Serhiienko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogólnoukraińskiego Związku Publicznego „Zgromadzenie Izb Rolniczych Ukrainy”, Organizacja pozarządowa „Zaporoska Izba Rolnicza”
Dr hab. Natalia Maksyshko, profesor, Zaporoski Uniwersytet Narodowy
Dr Maryna Nehrei, profesor/docent, Szwajcarski Federalny Instytut Technologii; Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Przyrodą Ukrainy
Dr hab. Svitlana Kushnir, professor, Zaporoski Uniwersytet Narodowy
Serhiy Vernyhor, firma Nadia-Agro V”, gospodarstwo rolnicze
Dr Vitaliy Krupin, Zakład Modelowania Ekonomicznego Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Problematyka panelu:
Ukraina ma bardzo korzystne warunki przyrodnicze i klimatyczne, wysokiej jakości grunty i gleby, co w połączeniu z dogodnym położeniem geograficznym czyni ją wyjątkowym krajem dla rozwoju rolnictwa, który ma wszelkie obiektywne powody, by stać się spichlerzem Europy. Wojna wyrządziła ogromne szkody rolnictwu Ukrainy, ale go nie zniszczyła. Świadczą o tym liczby i praktyka poszczególnych gospodarstw. W czasie wojny zgromadzono w tej dziedzinie unikalne doświadczenia nie tylko w uruchamianiu produkcji w warunkach kryzysowych, ale także w nastawieniu ludzi do pracy i współpracy. Należy to uznać za ważny zasób dla powojennego rozwoju rolnictwa w oparciu o nową politykę agrarną kraju zgodnie z wymogami UE. Kluczowe zagadnienia sekcji: pozytywne doświadczenia funkcjonowania sektora rolnego Ukrainy w stanie wojennym; czynniki oporu krajowego rolnictwa; tworzenie nowej polityki agrarnej Ukrainy, zintegrowanej z wymogami UE.

Hybrid session in English

Moderator:
Dr Aura Sabadus, a senior energy journalist and a research fellow of the Energy Community. She works for ICIS, a global energy and petrochemicals news and data provider, where she focuses on issues related to energy market liberalisation, regulation, natural gas transit and geopolitical risk. She contributes articles to international think tanks such as the Atlantic Council and the Royal United Services Institute and occasionally teaches at UK-based universities. Aura holds a PhD in International Relations from King’s College London.

Panelists:
Mark Copley, CEO, European Federation of Energy Traders
Maciej Ciszewski, Policy Assistant, Directorate General for Energy, European Commission  
Gregor Weinzettel, Gas Expert, Energy Community Secretariat  
Miroslav Zadak, Energy Expert, Naftogaz of Ukraine // Correggio Consulting
Doug Wood, Chairman of the Gas Committee, European Federation of Energy
dr Kateryna Hnedina,  National University “Chernihiv Polytechnic”, Ukraine
Paweł Stańczak, CEO, Gas Transmission System of Ukraine

 

Topisc to be discussed:
Discussing the need for integrating Ukraine into the EU electricity and gas markets along with the risks and opportunities this brings to the Ukrainian companies and consumers. Understanding the importance of institutions and governance in reforming and reconstructing Ukraine's energy sector.
Topics to be discussed: Security of supply to Ukraine and EU Member States, Welfare gains from participating in an integrated electricity/gas market, Obstacles to integrating Ukraine’s electricity and gas markets with the EU market. Importance of institutions, EU & EnC support in establishing a liquid electricity/gas market in Ukraine.

Sesja online tłumaczona na język polski i język ukraiński

Moderator:
Dr Marcin Gońda, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Paneliści:
Dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr Yulia Kiselyova, V. N. Karazin Kharkiv National University
Patrycja Wilczyńska, Oddział ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców Urzędu Miasta Łodzi
dr Maria Keda, Chernihiv National Pedagogical University/Robert Schuman Centre,  European University Institute

Problematyka panelu:
Omówienie konsekwencji emigracji z Ukrainy dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju (i Europy) oraz dyskusja wokół potencjalnych szans na powrót Ukraińców i ich wkładu w odbudowę kraju.

Wystawa „Ukraina. Lwów. 2022” składa się z 24 fotografii prof. Marka Domańskiego z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zdjęcia stanowią dokumentację wizualną projektu badawczego, który ma za zadanie wskazać i ocenić straty, jakie wskutek konfliktu ponoszą ukraińskie instytucje kultury. Wystawę uzupełnia 11-minutowy film ukazujący dzień z życia Lwowa, a także fragmenty rozmów z przedstawicielami placówek kulturalnych. Kuratorem przedsięwzięcia jest dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Wernisaż: 24 listopada 2022 o godz. 18.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 1/3 (ul. Franciszkańska 1/3 w Łodzi).

Wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania ukraińskiego państwa i życia społecznego w Ukrainie. I choć skala konfliktu w wymiarze militarnym, politycznym i ekonomicznym wydaje się możliwa do oszacowania, to o wiele trudniej jest wskazać i ocenić straty i koszty ponoszone przez instytucje i ludzi kultury.  

Działania rosyjskiego agresora skierowane są nie tylko przeciwko mieszkańcom Ukrainy oraz infrastrukturze gospodarczej państwa, lecz mają także na celu likwidację tożsamości narodowej, co jest widoczne na okupowanych terenach.  

Rosjanie konsekwentnie niszczą i rabują muzea, uczelnie, galerie, biblioteki oraz inne instytucje kultury. Nie powinno nas to dziwić – jest to typowa strategia imperialnego podboju, który zmierza do całkowitego opanowania nie tylko terytorium wraz z jego zasobami, ale również do rusyfikacji społeczeństwa. Kultura stanowi w tym przypadku równie ważne narzędzie oporu jak działania militarne.

Z tego powodu uznaliśmy za potrzebne rozpoznanie sytuacji ludzi związanych z kulturą, jej trwaniem i tworzeniem w czasie wojny. Interesował nas punkt widzenia ludzi sztuki, aktywistów, których szczególna wrażliwość, zdolność obserwacji i zaangażowanie ujawniły się o wiele wcześnie niż 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Aby rozpocząć ten projekt, przeprowadziliśmy na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku rekonesans badawczy. W czasie pobytu we Lwowie wizytowaliśmy następujące instytucje: Lwowską Narodową Galerię Sztuki, Lwowską Narodową Akademię Sztuki, Lwowską Narodową Naukową Bibliotekę, Muzeum Narodowe we Lwowie, Muzeum Rzeźby Johanna Georga Pizela, Centrum Kultury Dzyga.

Przeprowadziliśmy i zarejestrowaliśmy jedenaście wywiadów, między innymi z wykładowcami uczelni artystycznej, dyrektorami oraz pracownikami muzeów i bibliotek, niezależnymi menadżerami kultury oraz z fotografami i artystami przebywającymi wówczas we Lwowie. Równie istotnym elementem naszego rekonesansu były liczne rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami miasta, które nie zostały rejestrowane, ale pozwoliły nam lepiej zrozumieć specyfikę zastanej sytuacji.

Gromadzeniu materiału badawczego w postaci wywiadów i rozmów towarzyszyło rejestrowanie fotograficzne i filmowe, które stało się dla nas ważną część projektu. Uznaliśmy, że dokumentacja wizualna jest niezbędna do tego, aby ukazać atmosferę miasta – to, w jaki sposób wojna ujawnia się w jego wyglądzie i funkcjonowaniu.  

Chcieliśmy pokazać różne ingerencje i działania polegające na zabezpieczaniu, osłanianiu, a czasami także ewakuowaniu dóbr kultury. We Lwowie, który szczęśliwie nie został do tej pory bezpośrednio dotknięty działaniami wojennymi, widoczna i wyczuwalna jest atmosfera toczącego się na wschodzie kraju konfliktu. Naszym celem była próba ukazania tego zarówno na fotografiach, jak i na sekwencjach filmowych.  

Cześć zgromadzonego materiału składa się na wystawę „Ukraina. Lwów. 2022”. Wraz z fotografiami zamieszczamy fragmenty przeprowadzonych wywiadów, które eksponowane razem tworzą wizualny esej.

Marek Domański

Tomasz Ferenc

PANELE DYSKUSYJNE 25.11.2022: AULA C101

Sesja hybrydowa tłumaczona na język polski i język ukraiński

Moderator:
dr Tomasz Lachowski, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Badacz problematyki implementacji mechanizmów sprawiedliwości okresu przejściowego w Ukrainie po Rewolucji Godności w czasie trwającej agresji Federacji Rosyjskiej w świetle prawa międzynarodowego oraz  rozliczeń historycznych zbrodni sowieckich popełnionych na narodach Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”, obserwatormiedzynarodowy.pl. Publikuje m.in. w „New Eastern Europe”.

Paneliści:
Dr Anton Korynevych, ambasador specjalny ukraińskiego MSZ, pełnomocnik Ukrainy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze
Dr Mateusz Piątkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. UW, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Kateryna Busol, analityczka Chatham House

Problematyka panelu:
Wykorzystanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla osądzenia sprawców zbrodni popełnionych na terytorium Ukrainy - Wykorzystanie jurysdykcji krajowych dla osądzenia sprawców zbrodni popełnionych na terytorium Ukrainy (Ukrainy, Polski oraz innych państw) - Możliwość powołania specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji - Zakres i treść potencjalnego traktatu pokojowego pomiędzy Ukrainą a Rosją - Możliwość implementacji mechanizmów prawnych w zakresie uzyskania reparacji wojennych przez Ukrainę od Rosji - Zakres potencjalnego instrumentarium sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice) w Ukrainie po zakończeniu rosyjskiej agresji (zwłaszcza mając na względzie konstrukcję prawa do prawdy).

Sesja hybrydowa tłumaczona na język polski i język ukraiński

Moderator:
Dr Lucyna Prorok, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, socjolog, tutor, coach, specjalista ds. współczesnych problemów społecznych, transformacji, polityki społecznej oraz rodziny.

Paneliści:
Arsen Kelichavyi, Fundacja Poruch, Ukraina
Olha Dudar, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki
Renata Wolska, dyrektor, MOPS im. Bł. O. R. Chylińskiego w Zgierzu
Piotr Pietrzak, kierownik ZAZ Tuszyn
Joanna Roczek, Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi
Łukasz Komuda, ekonomista, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa
Tomasz Grzywaczewski, Uniwersytet Łódzki

Problematyka panelu:
Zagadnienia traumy wojennej, formalnych oraz nieformalnych sposobów jej przezwyciężania, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci, młodzieży oraz żołnierzy. Dyskusja koncentrować się będzie także na analizie praktycznych rozwiązań pomocowych uruchomionych od dnia wybuchu wojny w różnych obszarach społecznych i instytucjach zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej.  

Sesja hybrydowa tłumaczona na język polski i język ukraiński

Moderator:
Prof.dr hab Oleksandr Buriak, Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina w Charkowie, kierownik Katedry Podstaw Architektury Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, członek ICOMOS i Ukraińskiej Municypalnej Akademii, sekretarz generalny Ukraińskiego ośrodku DOCOMOMO.

Paneliści:
Pavlo Nahorny, Ukraina, Charków, obecnie tymczasowo Szwecja, Sztokholm) dr arch., główny architekt i współwłaściciel charkowskiego biura projektowego „NAYS-PROJECT”, koordynator ukraińskiej sieci szwedzkiego projektu wsparcia dla ukraińskiej architektury i urbanistyki „Wizja przyszłości Ukrainy”.
Andrij Pavliv, Ukraina, Lwów, dr hab (arch), profesor Katedry Projektowania i Podstaw Architektury Instytutu Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, w latach 2007-2016 – naczelny architekt miasta Lwów
dr hab. Mariusz Sokołowicz, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Problematyka panelu:
Z punktu widzenia rozwoju ukraińskich miast i regionów o odrodzeniu kraju nie należy myśleć jako o powrocie do stanu sprzed wojny. Pomimo trzech dekad niepodległości stosunki gospodarcze i kulturalne w kraju nadal noszą piętno radzieckich schematów – rozmieszczenia sił wytwórczych, powiązań w strukturze „jedynego kompleksu narodowo-gospodarczego” itp. Kardynalnym zerwaniem z tą przeszłością jest włączenie miast i regionów w światowe sieci wymiany gospodarczej i kulturalnej. Ma to być omawiane jako ciągła praca programowa i projektowa na wszystkich poziomach zarządzania. Regiony różnią się od siebie pozycją w sieciach wymiany gospodarczej i kulturalnej. Sieci te swobodnie przekraczają granice państwowe, a tym bardziej administracyjne, mając wymiar globalny. W związku z tym najważniejszym tematem w dyskusji o polityce regionalnej państwa są sposoby ułatwienia wejścia rodzimych regionów na światowe rynki kultury, informacji, gospodarki itp. Aby wytworzyć obrazy pożądanej przyszłości i zapewnić ich realizację, konieczne jest wyprzedzający rozwój systemów edukacji i nauki w regionach, priorytetowe finansowanie uczelni. Nawiasem mówiąc, w sposób oczywisty, bez tego wszystkiego nie można zrealizować tak ważnego aspektu rozwoju narodowego, jak przejmowanie przez miasta i regiony ich miejsca i funkcji w systemie obronności i budownictwa militarnego. W praktyce określenie przez regiony własnej tożsamości i ścieżek rozwoju zapewnia tworzenie i mobilizowanie regionalnych i miejskich elit. Prawdziwa elita to fuzja a) politycznie legitymizowanej struktury rządzącej, b) legalnej mocy ekonomicznej i c) podstawy intelektualnej, która określa i koryguje wektory działania w zależności od sytuacji. Na koniec ważne jest omówienie odrodzenia regionów, miast i wsi pod kątem zahamowania odpływu ludności, niekontrolowanej migracji poza Ukrainę i wewnątrz kraju. Analiza najnowszej historii Ukrainy pokazuje, że praktycznie jedynym sposobem na to jest przywrócenie terytoriom ich suwerenności kulturowej, czyli bogatego i intensywnego życia kulturalnego zamieszkujących je społeczności.

Sesja hybrydowa tłumaczona na język polski i ukraiński

Moderator:
Dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, socjolog, autorka publikacji poświęconych reformom uniwersytetu (w tym ekspertyz), tutoringowi akademickiemu oraz problematyce młodych dorosłych. Propagatorka i praktyczka tutoringu akademickiego.

Paneliści:
Iryna Degtyarova, Fundacja Rektorów Polskich w Warszawie
Jakub Karnowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Olesia Vashchuk, Przewodniczący Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy
Viktoriya Margasova, prorektor ds. pracy naukowej Narodowy Uniwersytet “Politechnika Czernihowska”, dr hab., profesor, zasłużony ekonomista Ukrainy
Roman Kovtun,Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Artem Luhovyi, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Problematyka panelu:
Kondycja ukraińskiego szkolnictwa wyższego w czasie wojny i perspektyw jego odbudowania, możliwości wsparcia ze strony polskich uczelni (praca i studia dla osób z Ukrainy) oraz współpracy naukowej z instytucjami w Ukrainie, również w kontekście integracji europejskiej.

Sesja online w języku angielskim

Moderator:
Dr hab. Alona Revko, Ph.D. in economic sciences, professor of the department of social work at the Chernihiv Polytechnic National University. Researcher of international experience in social entrepreneurship and sustainable development. She is currently an intern at the Said Business School of Oxford University.

Panelists:  
Anna Verbytska, PhD in Public Administration, Head of the Department of Marketing, PR-technologies and logistics, Chernihiv Polytechnic National University, Ukraine
Hanna Dyvnych, PhD in Public administration, Ass.Prof. of the Department of Foreign Filology of Chernihiv Polytechnic National University, Ukraine
Nadiia Nahorna, PhD of psychology, dean of faculty of Social Technologies, Health Improvement and Rehabilitation, National University “Chernihiv Polytechnic”, Ukraine

Topics to be discussed:
The discussion will focus on the importance of the development of social entrepreneurship in Ukraine for solving social problems in the post-war period and will concentrate on the analysis of the elements that facilitate and hinder the capacity building of Ukraine in this context.